ERASMUS

Jeg besøger af og til konservatorier rundt om i Europa som ERASMUS gæstelærer. Her er der et par eksempler på hvad jeg underviser i og hvad jeg har lavet forelæsninger om.

Pædagogik

Hvordan er pædgogik integreret i undervisningen på Det Jyske Musikkonservatorium og i Danmark generelt

  • For undervisere, studerende og administrativt personale.

Curriculum design

Hvordan arbejder man med “kendte og uforudsigelige færdigheder”, behov hos studerende, behov i arbejdsmarkedet og kompetencer i lærerstaben?

  • For lærere og andre med ansvar for udvikling af studieplaner mm.

Improvisation og bevidsthed

PowerPoint presentation (1 time inkl. session med spørgsmål og svar)

  • For studende og lærere

Hørelære workshop

  • Undervisning af studerende. Ofte mindre grupper (5-10 pers.)

(Jeg vil selvfølgelig også gerne se hvordan I underviser i hørelære hos jeres institution.

Improvisation for sangere

Undervisning af mindre grupper (5-12 pers.)

  • For sangstuderende

Koncert

I huset eller ude i byen

  • Med lærere og/eller studerende